Ajankohtaista

HELSINGIN VINTTIKOIRAKERHO RY

KEVÄTKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

Helsingin Vinttikoirakerho ry:n kevätkokouksen jatkokokous on tiistaina 19.11.2019 klo 18.30 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus.
 5. Esitetään tilin- tai toiminnantarkastajain antama lausunto edelliseltä toimintavuodelta 2018.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

SYYSKOKOUSKUTSU

Helsingin Vinttikoirakerho ry:n sääntömääräinen syyskokous on tiistaina 19.11.2019 klo 19.00 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuus
 5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman esittäminen ja vahvistaminen
 6. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun sekä puheenjohtajan, hallituksen, muiden toimihenkilöiden ja tilin- ja toiminnantarkastajien palkkioiden määrääminen
 7. Yhdistyksen tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen
 8. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden erovuoroisten jäsenten valinta
 9. Tilin- tai toiminnantarkastajien sekä heidän varamiehiensä valinta
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen