Yhdistys

Helsingin Vinttikoirakerho ry:n perusti joukko innokkaita helsinkiläisiä vinttikoiraharrastajia vuonna 1961.  Haluttiin perustaa oma kerho ja juoksurata sekä luoda omat toimintamahdollisuudet.

HVK on vanhin Suomen Vinttikoiraliitto ry:n toimivista jäsenkerhoista. Tämän päivän HVK on vireä ja aikaansa seuraava yhdistys, joka kulkee perustamisajatuksensa viitoittamaa tietä. Helsingin Vinttikoirakerholla on lähes 600 jäsentä. Se on suurin paikallinen kaikkien vinttikoirarotujen yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena järjestönä jäsentensä kesken näiden koira- ja liikuntaharrastuksen edistämisessä.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, harjoitus- ja kilpajuoksuja, kursseja ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta, julkaisemalla jäsenlehteä yms. yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.

Jäsenyydet eri järjestöissä: